socha sv. Jana Nepomuckého

Skulpturu tvoří sokl a vlastní socha světce. Širší základna přechází konvex-konkávně v hranolový sokl. Na jeho přední stěně je obdélné, na výšku orientované pole. Jeho dolní rohy jsou dovnitř vybrané, nahoře pole vybíhá z obou stran do zvlněného tvaru, uprostřed stočeného. Pole vymezuje plastické orámování. Na zadní straně soklu je vpadlé obdélné, na výšku orientované pole s horními rohy dovnitř vykrojenými, boční strany jsou prosté. Sokl zakončuje výrazně přesahující profilovaná římsa. Vlastní socha světce má podstavec, směrem vzhůru se konvex-konkávně zužující. Na podstavci stojí na deskovité základně sv. Jan Nepomucký, oděný do kanovnického roucha. Pod oděvem se rýsuje odlehčená pravá noha. Klerika s výrazným, hustě kladeným zapínáním, je členěná do převážně svislých záhybů. Také u rochety převažují svislé záhyby, avšak pod pravou světcovou rukou je rozevlátá. Cípkovatý dolní okraj rochety je bohatě zdobený. Oděv doplňuje kožešinová pláštěnka, dole se střapečky. Levá paže je ohnutá v lokti před tělem, ruka přidržuje krucifix, opřený horním koncem o paži v téměř vodorovné poloze. V pravé ruce drží světec za horní část biret. Na hlavě jsou delší vlnité vlasy, na bradě krátký plnovous. Ve tváři je vážný výraz. Kovová svatozář s pěti hvězdami dnes není za světcovou hlavou, ale díky poškození upevnění kolem jeho krku.