socha sv. Jana Nepomuckého

Na polygonální základně se zaoblenou vyloženou římsou se tyčí jednou odstupňovaná podstava soklu tvaru trojúhelníka s okosenými vrcholy. Půdorys podstavy se promítá do tvaru soklu, který má tři strany širší a tři, nad okosenými plochami, užší. Širší stěny soklu jsou členěny dvojitými vpadlými rámy tvaru vertikálně orientovaného obdélníka s ujmutými hranami. Rám na čelní straně nese nápis (viz níže). Na čelní straně pod římsou vystupuje rameno lucerny. Sokl je ukončen vyloženou římsou s krycí deskou s profilací výžlabku, na níž spočívá plint se sochou sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazen v kontrapostu s vytlačeným pravým kolenem, je oděný podle tradiční ikonografie do kleriky, rochety a kožešinové mozzetty. V náručí objímá mohutný kříž s korpusem, jehož vrchol se opírá o jeho levou paži. Pravou rukou kříž přidržuje patu kříže. Jeho hlavu, otočenou obličejem směrem k Ukřižovanému, lemuje svatozář s pěti hvězdami.