socha sv. Jana Nepomuckého

Socha stojí na novém nízkém betonovém podstavci. Tvoří ji sokl a vlastní socha světce. Hranolový sokl je dvojdílný. Dolní část je nižší, s dovnitř vybranými rohy (až na zhruba dolní čtvrtinu). Vyšší horní část je dole širší a opět má rohy dovnitř vybrané (i u římsy). Sokl ukončuje dvakrát odstupňovaná římsa. Všechny čtyři stěny soklu jsou bez výzdoby. Socha sv. Jana Nepomuckého má vlastní, nahoře okosený, sokl. Světec stojí na nízkém podstavci (snad náznak terénu), v kontrapostu levé nohy. Je oděn v šat se svislými záhyby, pod oděvem vyčnívá špička pravé nohy. Svrchní šat má dole ozdobný lem, kolem krku je kolárek. Světec má dále kožešinovou pláštěnku. Oběma ruka přidržuje před tělem krucifix – levá ruka drží dolní konec kříže, pravá pak tělo Krista. Kříži dnes chybí horní část svislého břevna. Jan Nepomucký má krátký plnovous a dlouhé vlnité vlasy, na hlavě má biret. Zadní strana sochy je poměrně plastická. Oděv je členěn do svislých záhybů, pláštěnku, tvořenou ze tří pásů kožešiny, zdobí na dolním okraji střapečky. Pláštěnka má také kapuci.