socha sv. Jana Nepomuckého

Skulpturu tvoří sokl a vlastní socha světce. Hranolový sokl má nízký podstavec s konkávní horní částí. Vlastní sokl má zvlněné boky – nahoře je mírně širší, zhruba v polovině výšky je zubovitě rozšířený a dole prohnutý a zatočený do voluty. Většinu přední stěny vyplňuje vpadlé pole, ozdobně orámované. Nahoře je drobná voluta, doplněná po stranách vegetabilním motivem, dolní voluty jsou velké, s dovnitř zatočenými závity. Směrem do středu stěny a nad závity je stylizovaný mušlový a listový dekor. Na užších bočních stěnách soklu je v obou částech, rozdělených zubovitým rozšířením, vyryté obdélné pole. Horní má nahoře i dole dovnitř vybrané rohy, dolní pouze nahoře. Zadní stěna má orámovaný okraj, jinak je bez výzdoby. Vlastní socha světce stojí na dvojitém deskovém podstavci (horní stupeň je užší). Sv. Jan stojí čelně, s odlehčenou pravou nohou. Je oděn do kanovnického roucha. Kleriku i rochetu člení svislé záhyby, lehce rozevlátá rocheta má ozdobný dolní okraj s esovitými motivy. Záda a obě paže i předloktí kryje pláštěnka s kapucí, zhotovená ze tří pásů kožešiny nad sebou. Vpředu je zavázaná šňůrou, ukončenou střapci, dolní okraj je pošit kožešinovými třásněmi. Světcova levá paže je ohnutá v lokti před tělem, ruka drží krucifix. Ten je situovaný diagonálně – jeho dolní okraj přidržuje Janova pravá ruka, horní část je opřená o světcovo levé rameno. Na hlavě, nakloněné k levému rameni (ke krucifixu), jsou krátké vlasy, členěné do silných, bohatě zvlněných pramenů – výrazný pramen je nad čelem. Na hlavě spočívá biret, světec má na bradě krátký vlnitý plnovous. Na svraštělém čele jsou vrásky, přivřené očí hledí na krucifix. Tvář má smutný výraz.