socha sv. Jana Nepomuckého

Na dvou stupních je umístěn hranolový sokl s profilovanou patkou, zakončený římsou, zdobený okrajovým vrypem. Na přední straně je vytesán nápis: ”Nejdek / haue / effigien / tibi posuit / sancte loanne/ die 8 decembrio/ 1710” Pískovcová socha frontálně stojícího světce v kontrapostu. Levou nohu má pokrčenu v koleni, oděn je do obvyklého kanovnického úboru /klerika, rocheta, mozzelta/ na hlavě má biret, kolem hlavy pás s pěti šesticípými hvězdami. V pravé ruce, před hrudí, drží diagonálně umístěný kříž s plastickým zobrazením mrtvého Krista. Levou rukou kříž přidržuje. Hlavu má světec lehce skloněnu k pravému rameni.