socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovec. Na hranolovém soklu ukončeném vyloženou římsou stojí na nižším krychlovém podstavci s konkávně prohnutými stranami plastika světce v kanovnickém úboru, na hlavě biret. Socha sklání hlavu ke krucifixu, který drží v obou rukou šikmo před sebou, frontálně obrácený k diváku.