socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovec. Na žulových stupních je umístěn vysoký, nad půdorysem okoseného trojúhelníka řešený podstavec. Jeho konkávně probrané nahoru se zužující stěny zdobí vpadlé výplně a na nároží pilastrové útvary. Celek ukončuje římsa s postavou stojícího světce, oděného v obvyklý šat s pláštíkem, s biretem na hlavě, skloněné k levému rameni. Na ruce drží kříž.