socha sv. Jana Nepomuckého

Odstupňovaný hranolový sokl nese trojboký dřík, zdobený na rozích volutami a květovanými rozvilinami. V ploše mezi volutami jsou reliéfní plastiky. Ořímsovaná hlavice dříku má střední část polokruhem zaklenutou, v ní pak jsou plastiky - hlavy andělů. Ořímsovaná kamenná deska nese shora 3 plastiky andílků, z nichž každý drží jiný atribut. Ve středu desky je postaven nahoru se zužující nízký sokl, na němž stojí v životní velikosti socha sv. Jana Nepomuckého. Roucho je řasené. Světec drží levou pokrčenou rukou kříž, pravá je mírně odtažena od těla. Na své náklady ho nechal zhotovit arciděkan Jan Stephelin.