socha sv. Jana Nepomuckého

Jedná se o pískovcovou sochu světce v životní velikosti umístěnou na podstavci a soklu. Před sochou se nachází jeden schodišťový stupeň. Uvedený stupeň je dlouhý 1,46 m a je vysoký 0,15 m. Stejně jako celá socha je tento proveden jako kamenný. Sokl se skládá ze soklové patky, těla soklu a soklové hlavice (římsy). Celý sokl dosahuje výše asi 1,30 m. Hlavice soklu má půdorysné rozměry 0,80 × 0,72 m. Patka soklu je profilovaná. Tělo soklu má balustrový tvar. Římsa soklu je segmentového tvaru. Z čelní, tj. západní, strany je na těle soklu vytesán nepříliš čitelný chronogram. Nad ním je znázorněn erb donátora. Podstavec sochy je vysoký 0,35 m a má půdorysné rozměry 0,41 × 0,36 m. Na něm byla na kovovém trnu osazena socha o výši 1,65 m a šíři 0,50 m. Socha světce je v současnosti rozbita. Sv. Jan Nepomucký je znázorněn v pro něj typické podobě. Jedná se o zobrazení v kontrapostu stojícího dospělého muže (kněze), který drží pravou rukou krucufix a který se k němu obrací svou tváří. Světec je oděn do dlouhé kleriky sahající až po zem. Klerika je sepnuta výraznými knoflíky. Na ni má oděnu krajkovou rochetu sahající až ke kolenům. Přes ramena má přehozený plášť s kapucí splývající pod úroveň pasu. Plášť je po okrajích zdoben třásněmi. Plášť má světec sepnutý těsně u krku. Na hlavě má kněžský biret. Zpod dolního okraje kleriky mu vystupují špičky bot. Sv. Jan je znázorněn jako vousatý muž s nedlouhými vlnitými vlasy. Dané dílo lze označit za školenou sochařskou práci.