socha sv. Jana Nepomuckého

Socha je zhotovena z pískovce, je umístěna na trojboké podnoži s entazí a nárožními volutami. Jednotlivé strany člení ryté kartuše kasulovitého tvaru, jejichž profily se zalamují v profilované římse nahoře. Nad římsou je malá profilovaná podnož a oblaka, na nichž klečí světec s hlavou skloněnou k levému rameni. Levicí objímá kříž, pravicí andílka, který mu podává medailon s reliéfním obrazem Madony s dítětem. Na oblacích hlavičky andílků. Nápis na stranách: Posthuma Pieta/ venarstion/ unfas Soemiae illustrantis/ teras lachrimia/ pocnitentiae ricuntis/ oceles Collustrantid/ divi/ Ioannis Nepomuceni/ A/ Francisco Bachman/AAB/ ab/ doktorem Prales/ Universitate … knoae Sotu Jiratu / Uniatum Protivo/ Deatinata. Na pravém boku: Per/ Hieredes jas intra Annum/ Luctus arecta / sVo arato ob effLVaV Va Barve his LeoIs I , GenTIn VbIfroglo Die Sl May.