socha sv. Jana Nepomuckého

Rozhodnutím MK č. j. 7652/2010 OPP ze dne 19. 05. 2010 byla socha sv. Jana Nepomuckého z obce Popovičky p. č. 462/4, k. ú. Chomutovice u Dobřejovic (okres Praha - východ, Středočeský kraj) přemístěna do Jiřetína pod Jedlovou (okres Děčín, Ústecký kraj) na p.č. 1730/1 k. ú. Jiřetín pod Jedlovou. Světec je postaven na vertikálně orientované jednoduché architektuře. Jedná se o kvadratický pilíř čtvercového půdorysu. Patka je zakončena ve dvou třetinách profilací, na které je osazen jednoduchý kvadratický dřík, na němž jsou osazeny z čelní a zadní strany vápencové nápisové desky. Čelní strana nese český text:“ Na Wltavě wlna migi letem / Ale wěčně nad wlasti a swětem / Záře switi, koruny hwězdnaté / Jana slowa, skutkem welikého, / Wice wssak křestanstwu welebeného / Pro obět mlčen(li)wosti swaté. / Postaweno / od / Jana Tomáška / c. k. lesnického raddy / w roce / 1828“. Zadní strana nese text:“ Der Moldau Wellen gleiten fort / Doch ewig glan? die Sternenkrone / Dem Vaterland und und jeder Zone / Des Heiligen gro? durch Schat n. Wort / Doch grö?er noch der ganzen Christenheit / Als Opfer heiliger Verschwiegenheit. / Errichtet / von / Johann Tomaschek / k. k. Förstrath / im Jahre 1828“. Figura světce je vysoká 2m, stojí v mírném kontrapostu s pravou nohou nakročenou. V rukou drží kříž s korpusem, pravá ruka je natažena podél těla, levá je pokrčena u těla. Hlava je natočena vlevo. Postoj je statický. Kolem hlavy je kovová svatozář, v drapérii u pravé ruky jsou otvory po trnech kované palmové ratolesti. Socha je vytesána ze mšenského pískovnce, architektura soklu z arkózy žehrovického typu, čtyři rovné stupně pod ním rovněž.