socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého, sestávající z kamenného podstavce a litinové polychromované sochy světce, stála v době zápisu do státního seznamu kulturních památek v roce 1964 před hospodářským dvorem čp. 1, který se nachází východně od Dolní Lomnice, v místní části Chlum. Ještě v roce 2008 stál na svém původním místě kamenný podstavec, který je v současné době přemístěn do jiné části obce v blízkosti rybníka. Litinová socha sv. Jana Nepomuckého byla v této době, dle ústního sdělení pana starosty obce Kunice, provizorně uložena ve statku čp. 1. Litinová socha sv. Jana Nepomuckého byla odlitá v 1. polovině 19. století podle sochařského modelu, který navazuje na ikonografický prototyp zobrazení sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze z roku 1683. Základnu kompozice představuje dvakrát odstupněný obdélný sokl vysoký cca 180 cm, který tvoří se sochou jeden celek a nelze ho bez poškození oddělit. Čelně situovaná, plnoplastická, obrysově uzavřená postava světce se nepatrně esovitě prohýbá v důsledku kontrapostu. Váha těla spočívá na levé noze, pravá noha je mírně pokrčena v koleni. Sv. Jan je oděn do tradičního kanovnického šatu - kleriky, rochety na okraji zdobené krajkou a almuce. Na hlavě má biret. Socha byla později doplněna o velkou kruhovou svatozář s pěti hvězdami. V rukou držel světec původně v diagonální poloze velký kříž s korpusem ukřižovaného Krista a palmovou ratolest. Výška sochy je cca 93 cm. Předmětem památkové ochrany je socha sv Jana Nepomuckého (v současnosti evidována jako odcizená) s podstavcem na příslušném pozemku.