socha sv. Jana Nepomuckého

Socha stojí v jižní části osady Michovka, při cestě do Turnova. Barokní pískovcová socha stojí na členitém podstavci, který je složen z nízkého obdélného soklu s ústupkovitě vykrojenými předními rohy a zužující se horní části, na níž je postaven dřík zakončený dole po stranách stlačenými volutami, v horní části s velkou trojitou, odstupňovanou hlavní římsou, vzedmutou do středních volut. Na něm je kónicky se zužující nástavec podstavce, dvakrát odstupňovaný, na němž je postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Na dříku vpředu je reliéfní krucifix (kříž s ukřižovaným J. Kristem, v dolní části s pozlacenou lebkou se zkříženými hnáty, pozlacená je i bederní rouška J. Krista). Z kříže pak v horní části vyrůstá dvojice snítek. Po stranách dvě světice bez atributů. Socha sv. Jana Nepomuckého téměř v životní velikosti, v mírném kontrapostu s levou nohou mírně nakročenou, socha lehce esovitě prohnutá, hlava vzpřímená. V levé ruce drží jednoduchý kříž, který pravou rukou jemně přidržuje (na kříži pozlacený korpus Krista). Plášť tvoří nařasená drapérie, z níž je vidět ve spodní části pravá noha. Kolem hlavy sv. Jana Nepomuckého byla svatozář, (pětice pozlacených hvězd na kovové obruči), dnes zachováno pouze torzo obruče. Vzadu je těžko čitelný nápis: Ke cti s. Jana Nepomuckého z nákladu dobrowolnyh pocytywyh sausedu Myhawskych s przytomnosty poctywého pána... Plastika je datována vpředu na soklu: Ano 1765, dole: Renov. 1800.