socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna mezi presbytářem kostela Panny Marie Nanebevzaté a farou čp. 54. Plastika v životní velikosti umístěna na cca 2 m vysokém soklu, mat. žula, pískovec. Nad kamenným schodištěm o třech stupních umístěn podstavec sochy. Podstavec hranolový s předstupujícím soklem ukončeným ustupující profilací. V čelní stěně mírně vpadlé obdélné zrcadlo s čtvrtkruhově vykrojenými rohy. Podstavec ukončen ven vyloženou profilovanou deskovou římsou. Na podstavec dosedá menší hranolový postament ukončený oblounem a na čelní straně s předstupující plochou na stranách členěnou stlačenými volutami. Na postamentu stojící postava světce s vyjádřeným kontrapostem, pravá noha nakročena. Oblečení v duchu tradiční ikonografie do kleriky, rochety a kožešinové šuby, šat zvlněný. Levá pokrčená ruka tiskne k tělu za korpus krucifix. Pravá ruka volně spuštěná při těle přidržuje dlaní krucifix za spodní konec podélného břevna. Hlava krytá biretem mírně zakloněná a nakloněná k levému rameni, obličej s plnovousem, pohled obrácen k nebi. Okolo hlavy železný oblouk svatozáře s pěti plechovými zlacenými hvězdami.