socha sv. Jana Nepomuckého

Světec stojí na hranolovém soklu s profilovanou patkou a římsovou hlavicí s postranními volutami. Socha světce drží v obou rukou krucifix a je oděna v tradičním rouchu s biretem na hlavě.