socha sv. Jana Nepomuckého

Socha stojí v místní části Prosíčka, před obcí Vrát, při cestě od Líšného, vpravo ve stráni. Na kvadratickém soklu spočívá hranolovitý vzhůru nepatrně se zužující dřík s reliéfy. Na soklu v oválné kartuši je nápis: K Cti božj a Sw. Jana Nepomuckého. Socha wizd. nakl. Jana Šilhana L.1833. Dřík ve spodní části s dvojicí stlačených volut, mezi nimiž je dekor mušle. Na hlavní straně reliéf Piety, na bočních pak sv. Barbory a sv. Václava. Pieta - reliéf na podstavci chráněn baldachýnem z pláště (tento reliéf byl zhotoven podle předlohy, gotické dřevořezby Piety, v Železném Brodě). Boční reliéfy jsou umístěné v mělkých nikách. Reliéf sv. Barbory s atributem věže, sv. Václav s korouhví a štítem. Dřík je zakončen hlavicí na profilované základně a je ukončen profilovanou římsou vybíhající vpředu do trojúhelníku, v němž je kartuše s monogramem IHS. Na bočních - krajních částech římsy jsou hlavičky andílků. Mezi nimi na vyvýšeném profilovaném podstavci stojí socha Jana Nepomuckého. Socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti, socha lehce esovitě prohnutá, hlava vzpřímená, v levé ruce drží jednoduchý kříž, který pravou rukou lehce přidržuje. Plášť tvoří nařasená drapérie, z níž je vidět ve spodní části pravá noha. Kolem hlavy sv. J. Nepomuckého je svatozář, pětice pozlacených hvězd na kovové obruči.