socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého nalézá v Luční ulici pod ohradní zdí děkanské zahrady v Doksech (Hirschberg). Ve svahu na zatravněném pozemku se přibližně tři metry od zdi zahrady lze setkat s vysokým hranolovým podstavcem, s profilovanou patkou, štíhlou střední částí a značně předstupující římsou. Plochy stěn střední části podstavce jsou zvýrazněny vystupujícími zrcadly s křivkově utvářenou spodní a horní hranou. Čelní stěna střední části podstavce nese v ploše rytý votivní nápis s chronogramem: “STATV // AM // HANC // LOCAVE // RAT // DEVO // TVS // IOANNES // KOBERA”. Chronogram tedy udává vznik původní statue do roku 1771. Původní kamennou sochu, nahrazenou litinovou z Horního Prysku, v roce 2016 nahradil tentokrát výdusek zhotoveného dle modelu světce z Libořic u Žatce. Esovitě prohnutá postava v kontrapostu je znázorněna v obvyklém ikonografickém ztvárnění s krucifixem položeným na pokrčeném levém předloktí a pravicí přidržující dolní břevno. Světcovu tvář s výraznými rysy lemují v hustých kadeřích splývající polodlouhé vlasy a probíraný vous. Jeho spodní i svrchní šat splývá v bohatých záhybech podél dynamicky pojaté postavy. Pozn. Ve svahu pod sochou s podstavcem se nalézá ještě pískovcový kámen trojúhelného tvaru opatřený na čelní stěně obdélnou destičkou (v kameni) s konkávně projmutými rohy a letopočtem “1839”.