socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého se nalézá přibližně 500 m od Jestřebí (Habichstein) při pravé straně komunikace směřující do nedaleké Dubé. Statue je situována ve svahu u silnice na urovnaném terénu a vede k ní 8 schodišťových stupňů. Přístup ke statui je v současné době zarostlý vegetací, vyrůstající též ze spár jednotlivých schodnic. Statue je tvořena vysokým masivním hranolovým podstavcem s patkou a jemně profilovanou římsou. Na tomto podstavci spočívá menší hranolový soklík s konkávně probranými stěnami, který nese vlastní sochu světce. Sv. Jan Nepomucký je zde zachycen ve svém tradičním ikonografickém typu (vycházejícím ještě z raně barokní Rauchmillerovy statue na Karlově mostě v Praze) v kontrapostu a v kanovnickém odění s biretem na hlavě. Ve svých rukách drží světec velký kříž s Kristovým korpusem a u pravé ruky má svou mučednickou palmovou ratolest. Pojetí sochy světce je značně sumární a jednoduché, statue drží objem, drapérie je jednoduše členěna bez výraznějších vzdutí či záhybů. Statue nese známky dlouhodobé neúdržby, podstavec má místy olámanou profilaci. V dolní třetině vrcholové sochy je dožilé a částečně vypadané spárování. Světci chybí u pravého boku kus oděvu-chórové pláštěnky. Uráženy jsou některé prsty pravé ruky, degradován je i korpus Krista. U něho jsou poškozené partie stehen a levé ruky, chybí celá horní část kříže s nápisem INRI. Kámen sochy je místy navětrán, oproti tomu podstavec se zdá být dosud soudržný a pevný. Na celé ploše sochy jsou patrné zbytky polychromních nátěrů, které se odlupují od podkladu a krakelují. Dle historické fotodokumentace chybí v současnosti světci obvyklá kovová svatozář s pěticí hvězd.