socha sv. Jana Nepomuckého

Socha v životní velikosti z tvrdého hrubozrného pískovce, osazena na plintu, světec stojí pravou nohou na kvádříku. Socha světce v kontrapostu oděna v komži a rochetku, přes ramena pláštík, sepnutý u krku. Pravá ruka přidržuje kříž, který leží na pokrčeném předloktí levé paže. Socha v dolní části zadní partie kotvena kovaným táhlem.