socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého, cca 700 m severně od Bukoviny, na staré cestě z Turnova k Železnému Brodu (dnes turistická stezka na Malou Skálu), v lokalitě zvané Oběšenec. Na přízemním pískovcovém stupni stojí kvadratický sokl s datací 1814 (v. p. 8,5 cm) na čelní straně, na který navazuje hranolový dřík s dvojicí volutových křídel na spodním okraji, se snítkou mezi nimi, a dvojicí geometrických volut u vrcholku. Uprostřed segmentově ukončená nika s reliéfem staroboleslavského paladia, nad ní druhotně vtesaný reliéf kalicha. Dřík ukončuje předstupující římsa, konkávně ustupující v nástavec pro sochu. Sv. Jan Nepomucký ve strnulém postoji, oděný do kanovnického šatu, s biretem na hlavě, o levé rameno opírá krucifix, jenž drží v náručí. Celková výška cca 300 cm.