socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí při jižní straně závěru kostela sv. Jana Křtitele. Je umístěna na kamenném hranolovém podstavci s nízkým soklem a opěráky v nárožích. Na čelní straně podstavce je v obdélném vpadlém poli textová deska s nápisem: ,,Slávu Tvou, Ty náš/ milý Jene z Nepomu/ ku, hlásí sochy k po/ ctě Tvé ve všech te/ měř světa přísta/ vech na všech mo/ stech. Tys chlouba/ naše, Ty buď i Otcem/ vždy osadě i vlasti!” Světec je pojednán v klasickém ikonografickém pojetí: je oděn v almuci, rochetu, kleriku, na hlavě biret. Oděv bohatě zřasený, pravá noha v kontrapostu, levá nakročena. V náručí přidržuje kříž s korpusem Krista. Kolem hlavy svatozář s hvězdami. Materiál pískovec, výška 3,5m.