socha sv. Jana Nepomuckého

Socha postavena na bývalém mostku při průjezdní komunikaci, ulici 1. máje, nad rozcestím ulice Poštovní a 1. máje, naproti ptačím domkům. Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v mírně nadživotní velikosti je umístěna na hranolovém soklu, kterým se rozšiřuje omítaná ohradní zeď z pískovcových kvádrů nad bývalým mostkem, pod kterým protékala voda z bývalého mlýnského náhonu. Sokl sochy se zbytky německého nápisu a datováním je rozšířením části opěrné a ohradní zdi nad mostkem, která je na tomto místě ukončená profilovanou římsou. na ni je umístěn vlastní nízký sokl, s konkávně prohnutou římsou ukončenou volutami. Zužuje do sloupku, ukončeného další profilovanou římsou. přední stěna je ozdobená festony, je zde nečitelný latinský nápis. Postava světce v kontrapostu levé nohy je oděna do tradičního kanovnického roucha s vlajícím pláštěm, s kvadrátkem na hlavě, v rukou drží krucifix. Kolen hlavy je hvězdná svatozář.