socha sv. Jana Nepomuckého

Socha se v současnosti nachází na travnatém pozemku u západního průčelí kostela v rohu mezi západní stěnou lodi a severní stěnou předsíně u západního vstupu do kostela. Jedná se o druhotné umístění, socha byla na toto místo přenesena z blízkého mostu v obci, kde se nacházela až do 70. let 20. století. Původně se prý socha nacházela v kapličce mezi farou a kostelem, která byla zbourána na počátku 20. století. Žulová socha sv. Jana Nepomuckého na žulovém soklu a novodobé základně. Světec v obvyklém kanovnickém oděvu stojí v poměrně strnulém postoji jen s mírně nakročenou nohou. Rukama přidržuje u těla rozměrný kříž s velkým tělem Krista – kříž je umístěn diagonálně od pravého boku světce a příčným břevnem se dotýká světcovy hlavy. Světec svoji hlavu lehce naklání v meditaci k Ukřižovanému, jehož hlava je k němu obrácena. Podél pravé ruky od paty kříže je k světcovu tělu přitisknuta široká palmová ratolest. Hlava s biretem a krátkými vlasy, obličej s nepřirozeně výraznými očnicemi s přivřenýma očima, úzkým nosem a drobnými ústy. Rocheta s bordurou s ornamentálním dekorem je jen lehce vertikálně zvlněna. Na zádech je naznačena modelace mozety a kapuce do. Podání sochy je statické, bez většího důrazu na pohyb a členění. Socha světce spočívá na nízké zaoblené podstavě, která navazuje na nízký odstupňovaný sokl se středovou projmutou částí a zaoblenými římsami. Sokl je osazen na novodobé základně z betonu a kamene.