socha sv. Jana Nepomuckého

Světec v běžném ikonografickém pojetí, původně polychromovaný. Tvář rámuje krátký plnovous a delší splývající kadeřavé vlasy. Světec je v kontrapostu, pravá noha lehce pokrčena, hlava nakloněna ke krucifixu, který drží pravou rukou, opřený o rameno. Socha světce stávala na hranolovém podstavci s volutovou podestu, na které byl nápis "Joh. Wildt. B.". Podstavec nesl ve vpadlém rámu latinský nápis „Parochiani huisus ecclesiae piique clientes mei ex speciali voto ita poni craverunt“. Na zbývajících stranách podstavce byly již nápisy nečitelné. Vše stálo na kamenném stupni s profilací. Celková výška díla byla cca 3,5 m.