socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého umístěna za obcí Nadějkov na pravé straně komunikace směrem na Petříkovice. Místo oploceno železným, zámečnicky vyrobeným plotem s brankou. Socha je obklopena 2 vzrostlými lípami. Jedna lípa poražena, část kmenu druhé ponechána jako torzo a opatřena dřevěnou stříškou proti zatékání. Plastika světce z jemnozrnného pískovce stojí na vysokém, sloupovém žulovém soklu se spodní hranolovou masivní podstavou. Horní část je ukončená profilovanou římsou s přesahem. Na přední straně soklu vytesaný téměř již nečitelný nápis a letopočet 1813 NAKLADEM WRCHNOSTI W: R: P: AB IAN A KATER. Z TVSKANY Socha v mírně podživotní velikosti,cca 110 cm vysoká. , nevybočuje z ikonografického schématu.Postoj v mírném kontrapostu, klidný, až statický. Celková silueta postavy lehce esovitá. Hlava v pootočení vlevo, obě ruce přidržují diagonálně přes hrudˇopřený krucifix s masivním křížem. Světec oděn tradičně do almuce, rochety a kleriky s propracovanými detaily na šatech (krajka rochety ). Na hlavě má biret, okolo hlavy plechovou svatozář s pěti zlacenými hvězdami. Tvář s bolestným výrazem a sklopenýma očima, upřenýma na krucifix.