socha sv. Jana Nepomuckého

Na hranolovém podstavci s mohutným hranolovým soklem stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v obvyklém šatě s biretem na hlavě a křížem v obou rukou. Dosti statické pojetí. Na podstavci je vpředu nečitelný latinský nápis s chronogramem.