socha sv. Jana Nepomuckého

Socha stojí v ohybu cesty u kamenné balustrády, tvořící původně zábradlí mostu nad náhonem. Na masivním třídílném soklu, jehož střed je vyvýšený, stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Osa figury je esovitá, hlava se sklání nad krucifixem, který světec drží pravou rukou, levá spočívá na spodním břevnu kříže. Těžiště sochy je na pravé noze, levá noha je pokrčena. Draperie je bohatě řasená, nahoře pelerina. Po stranách na snížených částech soklu dva andílci stejného pohybu v zrcadlovém obratu. Jsou opřeni o štíty s reliéfním dekorem. Ve středu soklu je nika, nahoře je ukončena mušlovitou lunetou.