socha sv. Jana Nepomuckého

Na dvou oktogonálních stupních stojí sokl sochy, vysoké od jeho paty cca 4,8 m. Stupně mají předsazený obloun a jsou vzájemně propojené kramlemi. Hladký sokl má kruhový půdorys a ze čtyř stran j výrazně pravoúhle předsazený. Je ukončený oblounem a zvonovnicí. Ve výšce cca 0,8 m je osazený postament na nízkém plintu , profilovaném vzpěrnicí. Na předsazením soklu jsou úzká volutová křídla s volutami dovnitř stočenými. Z boku křídla je na horní volutě zavěšen pás pěti střapců, na dolní je akantový pás ze svislých listů, který probíhá i přes postament. Plochy mezi křídly mají plastické kartuše, nahoře i dole vprostřed stočené do volut, které mezi sebou svírají akanty. Na čelní kartuši, otočené směrem k zámku, je rolverkově zdobený, horizontálně dělený štít. V dolní části je listnatý strom s parabolickou korunou, v horní jsou vedle sebe dvě šesticípé diamantované hvězdy. Na štítu je helma s korunkou, z níž vychází dvě orlí křídla. Mez nimi je klenot tvořený vzepjatou, doleva otočenou polovinou koně. Na pravé straně je nápis kapitálkou „MAGNO/FAMA PERI:/CLITANTIVM/PATRONO/INVICTO SIGILLI/CONFESSIONIS/SECRETARIO/MARTITI/STELLIS/CORONATO“, na levé straně „D:FRANC:/WENCES:NOBIL:/DE THANENBERG/TVNCTEMPORIS/SERENISSIMI/OPAVI& ACARNOVI?/REGNANTIS DVCIS/A GVBERNATORIS/DOMVS LICHTENSTEIN/CONSILIARIVS/ÖeCONOMICVS A/COMPLVRIVM/DOMINIORVM/INSPECTOR“, na zadní straně „HVNC/COLLOSSVM/DEVOTIONIS/?RGO DEDICAT/ANNOÔCANO:/:NIZATIONIS/DIVI IOANNIS NEPOMVCENI/PATRONI/SVI“, přičemž pod kartuší je letopočet 1724. Postament zakončuje římsa stejného půdorysu jako sokl. Je tvořena třemi ústupky, přičemž spodní dva mají podbrádku. Na římse je nízký podstavec kruhového půdorysu s volutovými křídly nad spodními křídly. Dolní voluta je svinutá dovnitř, horní ven. Podstavec je ve výšce cca 2,5 m osazený na neprofilovaný plint a sám je hyperbolicky prohnutý. Vlastní sochu ve výšce cca 2,9 m nese vyšší plint. Postava Jana Nepomuckého v kontrapostu, je oděna v tradičním oděvu, v levé ruce drží biret, pravou má na prsou. Nahý andílek u jeho nohou mu podává krucifix.