socha sv. Jana Nepomuckého

Sousoší z pískovce stojí na dvoustupňové základně a je tvořena půdorysně křížovým dvoustupňovým podstavcem. Na spodní soklovou část navazuje středová, která má oboustranná volutová křídla s figurami andělů zasazených do bohatého rokajového dekoru s akanty. Stejné plastické zdobení se opakuje i na horní části podstavce. Ústředním reliéfem podstavce je dnes špatně čitelná kartuše lemovaná stužkou. Vrcholová socha sv. Jana Nepomuckého je postavena na oblačném plintu s andílčími hlavami. Světec v kontrapostu drží v pravé ruce krucifix, jehož horní část pomáhá držet další putti. Světec v oděvu ustálené formy drží v levé ruce zlacenou kovovou palmovou ratolest.