socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv.Jana Nepomuckého: Socha postavena na vysokém soklu, jehož boční strana je tvořena voluty. V bohatém rokajovém rámci na přední straně soklu reliéf znázorňující Karlův most. Sv. Jan má schýlenou hlavu. Pravici tiskne na prsa, v levé ruce drží smeknutý kvadrátek. Levá noha nakročena. Obvyklý kanovnický šat. Roucho vytváří drobné horizontální záhyby.