socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna na horní straně náměstí T. G. Masaryka poblíž kostela. Základ tvoří šestiboká podesta s balustrádou, na nárožních sloupcích balustrády jsou kuželky. Z jedné strany je balustráda otevřená. Uvnitř členitý kamenný sokl se zdobením volutami, nahoře římsa. Socha sv. Jana Nepomuckého má na římse ještě nízký sokl. Světec v klidném postoji, křivka osy mírně zvlněná, hlava skloněná ke Krucifixu, který drží v levé ruce, pravou přidržuje dolní část břevna kříže. Na hlavě vzadu paprskovitá svatozář, hvězdičky zlaceny. Celý objekt z hrubozrnného pískovce.