socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Na ploché pískovcové základně utopené v terénu stojí hranolový pilíř z pískovce místní provenience. Patka pilíře s profilem obrácené simy. Dřík na patce masivní kvádrový, na všech čtyřech stranách s vpadlými obdélnými zrcadly v horní části s girlandami. Vnitřní plochy zrcadel jsou opracovány pemrlicí, všechny bez nápisu a výzdoby. Ve středu plochy čelního zrcadla zahloubená plocha pro nápisovou desku, ta chybí (viditelné fragmenty jejího přilepení). Nároží dříku pravoúhle vykousnutá, plochy stěn pod zrcadly kanelované. Pilíř je završen mohutnou profilovanou římsou, profil římsy odspodu deska, vyžlabení, deska, sima a deska s okosenými hranami. Ve vrchní desce s kanelovanými čelními stěnami je zasazen fragment závěsu pro lucernu. Na římse spočívá litinový plint s profilem deska, obrácená sima s listovcem a odsazená deska. Na plintu stojí litinová plastika sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti sestavená ze tří dílů. Socha stojí v mírném kontrapostu s těžištěm na levé noze, pravá pokrčená a mírně vykročená. Pravá ruka natažená podél těla, prsty přidržuje krucifix pevně uchopený ve výši pasu dlaní pokrčené levé ruky. Hlava mírně nakloněná doleva, hledí přímo. Světec je oděn typickým způsobem se zvrásněnou klerikou, rocheta s volutovými rozvilinami stejně jako spodní lem almuce se střapci. Na ramenou ozdobný pás se srdcem, na hlavě biret. Postava nese špatně znatelné fragmenty nátěru.