socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Socha světce, sv. Jana Nepomuckého na pilíři, je umístěna u kostela sv. Maří Magdalény, po jeho epištolní straně v prostoru hřbitova. Její vznik je datován rytým letopočtem 1726. Pilíř se sochou až do r. 1960 byl umístěn u domku místní váhy v centru obce, potom byl přesunut na současné místo ke kostelu do prostranství hřbitova. Na kvádrovém soklu o rozměru 70 x 70 x 65 cm výšky, v hoření části s přesahující obvodovou římsou, je posazen kvádrový vysoký, poměrně štíhlý kvádrový podstavec o výšce 123 cm, po stranách s rytými zrcadly. V zrcadlech ryté texty versálkami na přední a zadní straně. Přední strana (osmiřádkový text): ORODVG / ZA NAS SWA / TY JENE NE / POMVCKY / ZACHOWEG / NAS OD HAN / BY SWIET / SKY /. Zadní strana (třináctiřádkový text): ANNO 1726 / DNE 9. MAY GEST / TATO STATVE WY / ZDWIZENA KE CZTI / A CHWALE BOŽI / S. JANA NEPOMV / CZKEHO. WLA / STNIM NAKLADEM / P. JANA WACZLA / ZVBRA. TOHO CZA / SV PVRGRABIHO / STATKU GERZYCZ / KEHO /. Pod rytým textem dále vzadu přípis: Opět zcela opraveno / a opětovně žehnáno / 18 16/8 65 /. Podstavec je završen plochou, odstupněnou přesahující římsou o rozměru 71 x 71 cm. Na čtvercovém, nízkém plintu je umístěná socha světce, sv. Jana Nepomuského. Světec zobrazen v kontrapostu, s nakročenou pravou nohou, na předloktí levé ruky má diagonálně položený krucifix, pravá ruka s uchopeným spodním břevnem kříže. Sv. Jan Nepomucký je oděn do kanovnického roucha s rochetou, přes ramena má přehozenou almuci, na hlavě biret, okolo hlavy oblouková svatozář s pěti šesticípými hvězdami. Hlava sv. Jana Nepomuckého je skloněna k levému rameni, s pohledem ke krucifixu. Socha v mírně podživotní velikosti, o výšce 145 cm. Celková velikost objektu činí 385 cm. Materiálem světlý pískovec.