socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v historickém jádru města, v ulici směřující k náměstí zámku. Stojí před hlavním štítovým průčelím jednoho z domů řadové zástavby ulice. socha je osazena na podstavec podložený novodobou betonovou deskou. Podstava je tvořena soklovou patkou a hranolovým tělem, na němž je osazena římsová profilovaná hlavice nesoucí vlastní sochu světce. Světec je zachycen v mírně podživotní velikosti, v naznačeném kontrapostu, tradičně oděn do klerikys komží a mozety ve střapci, na hlavě má biret, v rukou drží Krucifix. V čele hranolového těla podstavce je ve vtesaném obdélném rámci vyveden tesaný nápis: DIVE IONNES NE / POMVCENE NOLI / ME CON FVNDERE / QVIATVVS SVM / EGO: PSALMO 118 / DEJZ ABYCH W HA / NBV NEPRISSE. / O POSMECHV NITZ / NESLISSEL SWATI / IENE NEPOMVCKI / CHRAN CZEST MAV I / NYNI Y WZDYCKI / NEBO TWUG GSEM GA... /. Na obvodu rámce je vyveden letopočet: 1709. Na spodním okraji rámce je monogram : F. F. na podstavci jsou fragmentárně dochovány zbytky polychromie, na hranolovém těle modrá, na krajce komže žlutá, v klerice černá. Pískovec je okrové barvy.