socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého s andílky po stranách se nachází na nádvoří objektu bývalého závodu Texlen u řeky Úpy (dnes areál PRK Sigma 06 s.r.o., Praha) v místní části Trutnova, Horním Starém Městě. Na dvou základových stupních o rozměru 277 x 175 (210 x 117) cm je usazen sokl s čelní příložkou, mírně konvexní o rozměru 143 x 55 x 63 cm výšky, na příložce ve versálkách vyrytý šestiřádkový text: ERRICHT ZU EHREN DEM HEILIGEN / JOHANN VON NEPOMUCK. VON / MILMEISTER FRANZ HOFMANN / UND DESSEN FRAU MAGDALENA / IM IARE 1802 / DEN 2 IunnI /. Text v rokajové, členěné kartuši o rozměru 85 x 49 cm. Kvadrilobní rokaje zdobí taktéž boky soklu o rozměru 48 x 46 cm. Nízkou, oblou převodkou přechází sokl do podstavce o výšce 120 cm s příložkou po čelní straně a segmentovými postranními křídly se zavíjenými volutami v hoření a spodní části. Na přední straně dříku podstavce je vytesán v rokajovém orámování reliéfní výjev se svržením sv. Jana Nepomuckého z mostu do Vltavy o rozměru 114 x 64 cm. Ve spodní a hoření části rokajové pasparty rokajové kartuše s vodorovným rytým šrafováním v ploše. Poměrně vzdutá, přesahující, ústupková římsa o tloušťce 50 cm s drobnými křidélky, uprostřed s rolverkovou kartuší. Na konkávním soklíku zdobeném festony o výšce 48 cm je umístěna socha světce, sv. Jana Nepomuckého. Figura je zobrazena v kontrapostu v životní velikosti s nakročenou levou nohou, s pravou rukou spuštěnou podél těla s uchopeným biretem, hlava sv. Jana je natočena k levému ramenu, levá ruka je ohnuta v předloktí s krucifixem. Světec zobrazen v rochetě s almucí, okolo hlavy kovová svatozář s pěti šesticípými pozlacenými hvězdami. Po stranách soklu se sv. Janem Nepomuckým jsou umístěny dvě drobné sošky stojících polonahých andílků o výšce 95 cm. Andílci zobrazeni v kontrapostu, andílek nalevo s levou rukou ohnutou v předloktí a prstem na ústech (vyjádření symbolu mlčenlivosti), pravou rukou přidržuje rokajovou kartuš s reliéfním vyobrazením Zpovědi královny Žofie se svatým Janem Nepomuckým. Andílek napravo taktéž s rokajovou kartuší, na které je vytesán reliéf staroboleslavského kostela, druhou ruku má ohnutou v předloktí a položenou na prsou a uchopenou kovovou zlacenou ratolestí. Materiál pískovec s vrchní úpravou lokální polychromie. Celková velikost 520 cm.