socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Socha na volutové podstavě představuje světce, vznášejícího se na oblacích, u nohou s hlavičkami putti, v obvyklém kanovnickém rouchu, s odhalenou hlavou a svatozáří s pěti hvězdami. Pravou ruku má na prsou, levou drží oválné paládium. Trojdílný podstavec sochy spočívá na jednom kamenném základovém stupni, jehož půdorysné rozměry jsou 120 x 105 cm. Kvádrový podstavec s lehce pravoúhle předstupujícím středem má cca 50 cm vysoký , shora profilovaný sokl, 100 cm vysoký dřík , který ze stran podpírají mohutně vyvinuté stojaté voluty, zdobené rostlinnými závěsy a 25 cm vysokou profilovanou římsu, svázanou uprostřed plochým klenákem, na němž je nápis: „AVE / MARI . / MATE . / SAN.//“ Na čelní stěně dříku je reliéfní kartuše se stáčenými okraji, v níž je poškozený reliéf klečící postavy. Pod kartuší je vyryto vročení „1749 dne 15.JULY“. Na tomto stylobatu spočívá vlastní asi 70 cm vysoký podstavec sochy, v čele zdobený mušlí. Výška sochy cca 170 cm.