socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Na dvoustupňové kamenné základně (o rozměrech 205 x 102 cm a 146 x 94 cm) je posazena soklová patka o rozměru 80 x 59 x 60 cm výšky, po stranách s rytými zrcadly a pětiřádkovým textem na čelní straně: Nákladem počestnych Sausedu zdeg /ssich tato Statue wyzdwyzena za / času bil richtaržem Jana Drbohlava /frant Drbohlava.... /Ao 1811 (?).../. Soklová patka je ukončena zvonovitovou římsou se spodní profilací, na které je umístěn kvádrový podstavec o výšce 105 cm, ve spodní části s většími volutovými křídly, vrchní voluty podstavce jsou menší a hraněné. Po stranách podstavce mělké vpadlé niky o rozměrech 56 x 33 cm (t.j. rozměr čelní niky) a 50 x 29 cm (rozměr bočních nik), ve kterých jsou zobrazeny reliéfy světců, na levé straně reliéf archanděla Michaela, na čelní straně Bolestné P. Marie, po pravé straně sv. Floriána. Čelní strana niky je orámována širší plochou paspartou, nad kterou je vytesán květinový závěsný feston, pod nikou rozeta. Podstavec je završen plochou, odstupněnou přesahující římsou o tloušťce 44 cm, uprostřed mírně vzdutou s volutami. Na římse po stranách jsou umístěny drobné hlavičky andílků s křidélky. Na zvýšené, dvoustupňové plintě je socha světce, sv. Jana Nepomuckého, který je zobrazen v kontrapostu, s nakročenou pravou nohou, na předloktí levé ruky má diagonálně položený krucifix, pravá ruka s uchopeným spodním břevnem kříže a zlacenou kovovou palmetou. Sv. Jan Nepomucký je oděn do kanovnického roucha s rochetou, přes ramena má přehozenou almuci, na hlavě biret, okolo hlavy oblouková svatozář, s pěti šesticípými hvězdami, na povrchu pozlacenými. Hlava světce je skloněna k levému rameni, s pohledem ke krucifixu. Socha je mírně v podživotní velikosti o výšce 160 cm. Celková velikost objektu činí 370 cm.