socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Socha sv. Jana Nepomuckého na kvádrovém pilíři se nachází nedaleko budovy obecního úřadu. Na základovém soklu o rozměru 78 cm x 74 cm x 60 cm výšky , který je zakončený zvonovnicovou převodkou je umístěný poměrně štíhlý podstavec, na čelní straně s vpadlou nápisovou deskou, na které je rytý text v zrcadle s oblými rohy: ANO 1715. D. 15. / MAI HABICH GOT. VND/ DEM H: IOHANI. V. NEPO/ MVK. ZV. EHREN WIE AVCH/ MEINER SEELEN. ZVM BES/ TEN DISE: STATVA. AVFRICH/ TEM ASEN. JOHAN / STEIN: GEBURTIG/ VON LVBECK/. Nad zrcadlem je vytesán erb, v poli ve spodní části s písmeny DNS na reliéfně zobrazeném venkovském domu, po stranách erbu zavíjené akantové listy, nad nimi iniciály donátora I. S. Podstavec je zakončený plochou odstupňovanou římsou s přesahem o šíři 112 cm. Na nízké plintě o rozměru 46 cm x 42 cm je socha světce, sv. JN v mírně nadživotní velikosti (190 cm), zobrazena v běžném ikonografickém pojetí. Světec ztvárněn v kontrapostu, s pokrčenou pravou nohou, oděn do kanovnického roucha s almucí, na předloktí levé ruky položen v diagonále krucifix, kterou pravou rukou u paty břevna přidržuje. Na hlavě sv. JN biret, hlava s bohatým vousem skloněna k levému rameni. Vzadu na podstavci vyrytý text: Übertragen im / Jahre 1845/. Materiálem světlý pískovec. Celková výška 370 cm.