socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Socha světce, sv. Jana Nepomuckého na podstavci, je umístěna v místní části obce Ostroměř, v Nových Smrkovicích, na návsi v travnaté ploše mezi stromy. Na kvádrovém soklu (o rozměrech 61 x 55 x 60 cm výšky) je posazen poměrně vysoký hranolový podstavec o výšce 112 cm s mírně vpadlými zrcadly po stranách o rozměru 97 x 40 cm, na přední straně s rytým osmiřádkovým textem s versálkami: HONORI / S. IOANNIS / NEPOMUC. / APPOSUIT / FRANCISC. / HENRICUS / FRAVENDIENST / A 1720 /. Podstavec je krytý přesahující plochou římsou o tloušťce 45 cm. Vzadu na soklu rytý text : Obnoveno R. 1876/1904./ Na nízkém plintu je umístěna socha světce, sv. Jana Nepomuckého, který je zobrazen v kontrapostu, celkově je figura mírně esovitě prohnutá, s pokrčenou levou nohou, na předloktí levé ruky má diagonálně položený krucifix, pravá ruka s uchopeným spodním břevnem kříže. Sv. Jan Nepomucký je oděn do kanovnického roucha s rochetou, přes ramena má přehozenou almuci, na hlavě biret, okolo hlavy oblouková svatozář s pěti šesticípými kovovými hvězdami, na povrchu pozlacenými. Hlava sv. Jana Nepomuckého je skloněna k levému rameni, s pohledem ke krucifixu. Socha v životní velikosti, o výšce 175 cm. Celková velikost objektu činí 395 cm. Materiálem světlý pískovec, kovové atributy.