socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Na ploché pískovcové základně s okosenými hranami stojí poměrně vysoký postament půdorysně ve tvaru oktogonu. Pata postamentu třikrát odstupňovaná, střední část v podobě vázy či kalicha s kanelováním, završen je čtyřikrát odstupňovanou římsou. Na ní stojí kónický pilíř završený odstupňovanou profilovanou římsou, u paty a pod římsou s výraznými volutami.Na čelní stěně pilíře pod římsou čabraka, pod ní pasparta s nápisem EX / VOTO / S: A: N: / A 1749 / dne 12IU / NIJ. Na zadní stěně pilíře nápis OBNOVENO 1926, jinak zadní stěna pilíře i postamentu hladká bez výzdoby. Na vrcholu římsy na čelní stěně rokaj, na bočních stěnách na horních volutových ramenech střapce v podobě liliových květů. Socha v mírně podživotní velikosti, stojí v kontrapostu s těžištěm na levé noze, pravá pokrčená a vykročená.Pravá ruka pokrčená, ve výši prsou drží v náručí krucifix s dříkem položeným na břiše, kde jej přidržuje levou rukou.Hlava světce nakloněna doprava a mírně skloněna, pohled sklopený. Světec je oděn v typickém oděvu - zvrásněná klerika s květovanou rochetou a almucí přehozenou přes ruku držící krucifix, na hlavě biret.