socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Na soklu s kvádrovým pilířem, ve spodní části s volutovými křídly,segmentový soklík s drobnou sochou sv. Jana Nepomuckého. Kolem kamenné ohrazení z pískovcových bloků se stříškou.