socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Volně stojící socha z hořického pískovce, volně stojící na prostranství u kostela, kolem parková úprava. Trojboký sokl má trojúhelníkový půdorys s konkávními stranami a useklými rohy. Na mohutném trojbokém podstavci nad profilovanou římsou socha světce v životní velikosti. Složen ze soklu (30 cm), na němž spočívá trojboký dřík. Dřík je zdoben na všech zkosených rozích mohutnou volutou, jež je oboustranná (vpředu i vzadu) a v menším, též oboustranném provedení je umístěna pod římsou podstavce. Ve všech plošných stranách dříku je umístěn text v jednoduše zdobeném rámečku. Podstavec zakončen profilovanou římsou, nad níž na nízkém opět trojúhelníkovém podstavci je umístěna socha světce. Postava sv. Jana Nepomuckého je opřena o levou nohu a pravá noha je pokrčena. Levá ruka pokrčena a drží mísu, pravá ruka udílí almužnu klečícímu prosebníkovi, jež oběma rukama drží čepici na milodar. Oděv světce typický- na klerice navlečena rocheta s krajkou a přes ramena přehozena kanovnická pláštěnka. U světcovy pravé nohy drobná figura andílka. Nápis vpředu s textem: "SANCTO/ ELEEOMO/ SYNARIO/ DEVOTA/ PLEBS/ EXSTIPE/ EREXIT". Na levé části nápis: Vnserem/ heILIgen/ Iohann Von/ NepoMVCe/ Ist DIese/ Ehren SaVLke/ gebaVet//. Na pravé části podstavce nápis: SWaty Iene NepoMVCky/ oChraň nas/ a V Boha/ oroDVg/ za nas".