socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Socha je umístěna v parčíku proti rodnému domku F. L. Věka, čp. 185. Materiálem je světlý pískovec. Do přední strany kvádru je vtesán jednoduchý rám, zakončený nahoře dvěma půlkruhy. V rámu text: „honorI DIVI IoannIs pretIosae faMae proteCtorIs ereCta“. Stojící postava v kněžském rouchu drží v pokrčených rukou ratolest a kříž s korpusem Krista. Hlava mírně zvrácená dozadu, pohled směřuje vzhůru. Jde o jednu z častých svatojánských soch v barokním slohu z roku 1712, tj. ještě před svatořečením.