socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě se schody

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého je umístěn ve spodní části náměstí u průjezdní komunikace, ze které vedou k památce tři kamenné stupně o šíři 145 cm, čelně je světec orientován k jižní straně. Sokl i podstavec s příložkou, vlastní sokl o velikosti 95 x 44 x 55 cm výšky, příložka na čelní straně o síle 14 cm. Na soklu vyrytý psaný nápis v obvodovém zrcadle: Ora pro nobis / Sancte / Johanes Nepomuceno /. Sokl přechází zvonovitou převodkou do těla podstavce o výšce 109 cm, který je po stranách zdoben příložkami, ve spodní a hoření části se zavíjenými volutami, z horní voluty spuštěn květinový závěs. Na čelní straně podstavce bohatý reliéf dělený do dvou částí, ve spodní rovině baldachýnová zpovědnice s vyobrazením Zpovědi královny Žofie před sv. Janem Nepomuckým, zpovědnice zdobena draperiemi, stříška zvýrazněna rokajovými segmenty, ve vrcholu zpovědnice mušle. Horní pole podstavce s reliéfem jazyka světce na oblaku v paprsčité svatozáři, okolo rokaje. Zadní strana podstavce s nápisem, volně psanou italikou: In Dem / gnadenvollen Jubelfeste / des J. 1826 / haben Giesshübler / Wohlthater / dieses Denkmahl / ihrer / Dankbarkeit / zu Ehren des / h: Johann / von / Nepomuck / errichten lassen. / na zadní straně soklu iniciály C. M. B. Římsa podstavce přesahující, zvlněná, o tloušťce 36 cm. Na plintu o výšce 22 cm zdobeném mušlí je umístěna socha světce, sv. Jana Nepomuckého, v podnoží oblaky. Socha o výšce 160 cm v podživotní velikosti zobrazena v kontrapostu s pokrčenou pravou nohou, na předloktí levé ruky diagonálně položený krucifix. Pravá ruka volně spuštěna podle těla s uchopeným biretem. Světec zobrazen v běžném ikonografickém pojetí, hlava prostovlasá, na kruhové svatozáři uchyceno pět šesticípých zlacených hvězd. Materiálem světlý pískovec, zlacené atributy. Celková výška 390 cm.