socha sv. Jana Nepomuckého s mostkem

Mostek s kamennou valenou klenbou přes potok. S obloukovou mostovkou. Pod živičnou krytinou původní kamenná dlažba. Uprostřed jeho rozpětí, na zděném ohrazení s korunou z kamenných čtvercových desek je na čtvercovém profilovaném kamenném podstavci umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Tělo esovitě prohnuté, ruce sepjaté. Světec oděn v kanovnické roucho. U paty sochy, po levé straně klečící putti (andílek), nesoucí knihu s palmovou ratolestí. Hrubozrný pískovec.