socha sv. Jana Nepomuckého s oplocením

Barokní plastika, datovaná 1724. Pískovcová socha světce v životní velikosti, stojícího v oblacích s andílčími hlavičkami. Plastika má čtyřboký komolý podstavec s volutovými křídly na nárožích a akantovými nápisovými kartušemi. Na podstavci vpředu v nápisové kartuši: SANCTEIO ANNESNEPO MVCENEINAD VERSITATIBVS TVRENOS. Na soklu vpředu dole: PRO HONORE ET GLORIA TVA RENOVARI FECIT COMES DE SERENI. Na soklu vpravo dole: Statuam hanc renovavit anno 1913 Dr. Joan. Nepom. Pospíšil Praetatus et Canonicus capit. Olomucensis. Na podstavci vlevo v nápisové kartuši: ORAPROPOPV LOINTERVENIPRO CLEROTIBISVPRE MEDEVOTO. Na podstavci vpravo v nápisové kartuši: SINEPO MVCENVS PRONOBISQVI ISAVDEBITCON NTRANOS. Na podstavci vzadu v nápisové kartuši: QVI PEDIBVS NEPOMV CENEISSVB IACET.