socha sv. Jiří

Socha sv. Jiří s podstavcem je situována na východním okraji vsi při cestě do Výrova před čp. 44. Na hladkém hranolovém soklu je umístěn nahoru se zužující hranolový podstavec, na nárožích členěný polosloupy, ukončený blokovou hranolovou hlavicí s reliéfními výjevy ze života Krista (?). Na čelní straně podstavce je reliéfně provedená váza, ostatní plochy zdobí rozvilina. Na podstavci stojící postava prostovlasého světce v kontrapostu, oděna v brnění, s mečem u pasu, oběma rukama držící kopí, zabodávající se do hlavy draka, jehož tělo tvoří podnož světcovy figury. Celková výška 340 cm, výška sochy 105 cm. Votivní nápis zcela setřelý, čitelný pouze letopočet 1845 či 1846. Nesignována.