socha sv. Josefa

Na soklíku jednoduchý čtyřboký podstavec se silnou krycí deskou profilu zvonice (položena někdy dodatečně opačně?). Na ní, na nízké podestě, stojí pískovcová socha sv. Josefa s Ježíšem-děckem v náručí. Postava světce v kontrapostu, obloukovitě prohnutá s levým bokem vysunutým. Nad ním opírá ruku, na které sedí nahé dítě a přidržuje se ho pravou rukou kolem krku a levou vkládá do jeho pravice, tisknouc čelo k tváři Josefově. Josef je oděn šatem ke kolenům a punčochami, s manžetami u rukávů a dlouhým mírně povlávajícím pláštěm. Vlasy a vousy kadeřavé. Něžný výraz ve tváři pěstouna. Na soše jsou patrné zbytky polychromie.