socha sv. Máří Magdaleny

Sv. Máří je znázorněna stojící, v kontrapostu, pravým bokem se opírá o skalisko, na kterém spočívá rozevřená kniha s důtkami, lebkou a křížem. Světice je oblečena v dlouhém splývajícím šatu s množstvím záhybů a rozevlátou drapérií okolo levého boku. Socha postrádá hlavu a ruce (dlaně). Socha spočívá na barokním kvadratickém soklu se základnou tvořenou dvěma nízkými stupni. Čelní strana fundamentu je zdobená rozměrným plastickým reliéfem se scénou mytí nohou (sv. Máří Magdalena omývá nohy Kristovi). Fundament je zakončen hlavicí s profilovanou římsou, na čelní straně s volutami a maskaronem.