socha sv. Petra

Socha sv. Petra má deskový podstavec, na nějž navazuje zužující se část. Na přední straně podstavce je umístěná kartuše se zvlněnými boky, svojí výškou značně podstavec přesahující. Nahoře uprostřed je lastura (?), v kartuši je zbytek nápisu: „S / P...“. Sochu sv. Petra tvoří postava světce, doplněná po jeho pravém boku andílkem a po levém pak kohoutem. Sv. Petr stojí čelně na nízkém deskovém podstavci. Oblečený je do přepásaného dlouhého šatu s dlouhými rukávy, kulatým výstřihem a širokým límcem. Rukávy mají ohrnutý dolní okraj, opasek má obdélnou sponu, umístěnou asymetricky blíže levému boku – od spony visí dolů konec opasku. Oděv doplňuje plášť, přecházející pod levou paží dopředu, kde tvoří nepravidelné záhyby. Pod dolním okrajem šatu je vidět přední část levé boty. Obě světcovy paže jsou ohnuté v lokti – pravá podél těla, ruka drží zahnutými prsty knihu, na níž spočívá velký klíč. Silná kniha je obrácená hřbetem, zdobeným vodorovnými proužky, dolů, klíč na ní leží s hlavou směrem nahoru (je možné, že klíče jsou dva). Pravé předloktí směřuje před tělo, ruka se dotýká konečky ukazováčku a prostředníčku hrudi. Na zakloněné hlavě jsou krátké vlnité vlasy s výrazným pramenem nad středem čela, na bradě je krátký plnovous. Na čele jsou vodorovné vrásky, oči hledí vzhůru, ústa jsou pootevřená. Vedle světcovy pravé nohy je čelně situovaný baculatý andělíček, přední částí těla nakloněný dopředu. Obě nohy jsou ohnuté v koleni, levá je nakročená. Andělíček je – na rozdíl od sochy světce - dolní částí umístěný na dolním podstavci (tedy mimo podstavec vlastní sochy sv. Petra). Jediným andílkovým oděvem je plášť, který je na zadní straně vzdutý do výrazných bohatých záhybů. Plášť splývá po andílkově levém boku a přechází přes levé stehno dopředu, kde kryje klín (jeho cíp má andílek mezi nohama). Pozdvižená pravá paže je před tělem, ruka přidržuje papežskou korunu, opřenou o postavu sv. Petra. Na zádech je rozepjaté křidélko (druhé zakrývá plášť). Andílek má krátké vlnité vlasy, vroubící obličej. Hlava je nakloněná k pravému rameni, oči hledí na pozorovatele, ústa jsou pootevřená. Vedle levé nohy sv. Petra je kohout, stojící čelně na útvaru, vypadajícím jako široký stočený plamen, vyrůstající z kořenů. Kohout má výrazný ocas, členěný na silná stočená pera. Hlava je mírně natočená směrem od světce. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.